Báo chí 30 năm đổi mới – những vấn đề lý luận và thực tiễn
Ngày 29-12 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức hội thảo quốc gia: “Báo chí 30 năm đổi mới- những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo...
 Cán bộ tuyên giáo phải khai thác được sức mạnh của CNTT
Hoạt động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội còn nhiều khó khăn, trong khi trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo lạc hậu. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần phải khai thác được sức mạnh của công nghệ...
 Chuẩn bị phương án phản bác hiệu quả luận điệu sai trái
- Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin và luận điệu sai trái. Sáng nay, Ban Tuyên giáo...
 Những bất cập phổ biến của trang tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
Số liệu cho thấy, hiện cả nước có 1.550 trang điện tử tổng hợp được cấp phép (trong đó có 258 trang của cơ quan báo chí); 230 trang mạng xã hội (có 2 trang đã thông báo ngừng hoạt động). Haivl.com, một mạng xã hội đã bị đóng cửa năm...
 Cựu chiến binh ở Ban Tuyên giáo TW cần giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng
Mỗi cựu chiến binh trong Ban Tuyên giáo Trung ương luôn giữ vững bản lĩnh người lính trên trận tuyến công tác tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững nguyên tắc tổ chức kỷ luật, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ...
 Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng...
 Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức và văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính...
 Công bố 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo
Chiều 16-12, Hội Nhà báo Việt Nam họp báo công bố ban hành 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ trì cuộc họp báo có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường...
 Quyết tâm thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đều nhất trí và đồng tình, đánh giá cao việc Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh...
 Phổ biến nội dung Nghị định 06 về dịch vụ phát thanh, truyền hình
Chiều 15/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo Phổ biến nội dung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, và các Thông tư hướng dẫn Nghị định...
Thống kê truy cập Võ Văn Thưởng
wau
wau
© 2011 — Võ Văn Thưởng.